สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

(ยกเลิกกาารจัดสัมมนา) เรื่อง “บทบาทของวิศวกรไทยกับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)” วันพุธที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องบอลรูม 2 ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร

สภาวิศวกรขอยกเลิกการจัดสัมมนา เรื่อง “บทบาทของวิศวกรไทยกับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)” วันพุธที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร  จึงขออภัยมา ณ โอกาสนี้

 

 

 

 

เอกสารประกอบ

- กำหนดการสัมมนา


วันที่ : 06 ต.ค. 2018

ข่าวอื่นๆ 5 ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวทั้งหมด >>
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร