สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

การบริหารจัดการน้ำเสีย การจัดการขยะ และการจัดซื้อจัดจ้าง วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น (6PDU)

                    ด้วยสภาวิศวกรมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ยื่นคำขอใบอนุญาตระดับสามัญวิศวกร และระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการยื่นผลงานและปริมาณงาน รวมถึงการนำเสนอผลงานโครงการดีเด่นมากขึ้น และเพื่อให้วิศวกรมีความเข้าใจเกี่ยวกับขอบเขตอำนาจหน้าที่ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมมากขึ้น 

 

                    สภาวิศวกรจึงได้จัดสัมมนาบรรยายวิชาการ เรื่อง“การบริหารจัดการน้ำเสีย การจัดการขยะ และการจัดซื้อจัดจ้าง” วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 - 16.00 น. (6PDU) ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น จึงขอเรียนผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น รับจำนวนจำกัด 50 คน

 

                    สนใจติดต่อลงทะเบียน www.coe.or.th หรือดาวน์โหลดกำหนดการและส่งแบบตอบรับทางโทรสารหมายเลข 0-2935-6695 หรือ 0-2935-6697 E-mail : coe.northeast@coe.or.th ภายในวันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

 

 

 

 

ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา

 

 

 

 


วันที่ : 27 ก.ย. 2018
อ่านข่าวทั้งหมด >>
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร