สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

(เอกสารประกอบการสัมมนา) เรื่อง “มาตรฐานความปลอดภัยสากลกับอาคารสนามบิน” วันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องเทพลีลา ชั้น 6 โรงแรมเอสซีปาร์ค กรุงเทพฯ (3 PDU)

                 ด้วยสภาวิศวกรมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางออกแบบอาคารโครงสร้างอาคารขนาดใหญ่พิเศษ ต้านภัยพิบัติและมาตรฐานความปลอดภัยสากลกับอาคารสนามบิน พร้อมกับเป็นการเพิ่มพูนความรู้ทางด้านวิศวกรรมมากขึ้น

 

               สภาวิศวกรจึงได้จัดสัมมนาเรื่อง “มาตรฐานความปลอดภัยสากลกับอาคารสนามบิน” วันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 เวลา 13.00-16.30 น.  ณ ห้องเทพลีลา ชั้น 6 โรงแรมเอสซีปาร์ค กรุงเทพฯ จึงขอเรียนผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น รับจำนวนจำกัด 200 คน สนใจติดต่อลงทะเบียน www.coe.or.th หรือดาวน์โหลดกำหนดการและส่งแบบตอบรับทางโทรสารหมายเลข 0-2935-6695 หรือ 0-2935-6697 ภายในวันจันทร์ 24 กันยายน 2561

 

 

ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา

 

 

 

เอกสารประกอบการสัมมนา

- แนวทางการออกแบบอาคารต้านแรงระเบิด (pdf)

- แนวทางการออกแบบอาคารต้านอัคคีภัย (pdf)

 

 


วันที่ : 18 ก.ย. 2018

ข่าวอื่นๆ 5 ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวทั้งหมด >>
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร