สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

การสัมมนา เรื่อง “จรรยาบรรณวิศวกรหลักสำคัญสู่ความสำเร็จ” ในวันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องเสม็ด 2 โรงแรมคามิโอ แกรนด์ โฮเต็ล แอนด์ เซอร์วิสอพาร์ตเมนท์ จังหวัดระยอง (3 PDU)

ด้วยสภาวิศวกรโดยคณะกรรมการจรรยาบรรณมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ ด้านจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ตามข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม และการประพฤติผิดจรรยาบรรณอันจะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ พ.ศ. 2559และส่งเสริมความรู้ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม รวมถึงตัวอย่างกรณีศึกษา การกระทำความผิดทางด้านจรรยาบรรณ ในสาขาวิศวกรรมควบคุมต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและความปลอดภัยในการทำงาน อันจะเป็นประโยชน์แก่การประกอบวิชาชีพวิศวกรรมต่อไป

 

สภาวิศวกรจึงได้จัดสัมมนา เรื่อง “จรรยาบรรณวิศวกรหลักสำคัญสู่ความสำเร็จ” ในวันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 - 12.00 น. (บริการอาหารกลางวันฟรี) ณ ห้องเสม็ด 2 โรงแรมคามิโอ แกรนด์ โฮเต็ล แอนด์ เซอร์วิสอพาร์ตเมนท์ จังหวัดระยอง จึงขอเรียนเชิญสมาชิกสภาวิศวกรเข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัครแต่อย่างใด (รับจำนวนจำกัด 80 ที่นั่ง) โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนา ภายในวันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561
 

 

 

ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา


วันที่ : 14 ก.ย. 2018

ข่าวอื่นๆ 5 ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวทั้งหมด >>
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร