สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

การสัมมนา เรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา” วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ

        ด้วยสภาวิศวกรมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ยื่นคำขอใบอนุญาตระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการยื่นผลงานและปริมาณงาน รวมถึงการนำเสนอผลงานโครงการดีเด่นมากขึ้น และเพื่อให้วิศวกรมีความเข้าใจเกี่ยวกับขอบเขตอำนาจหน้าที่ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมมากขึ้น

               

          สภาวิศวกรจึงได้จัดสัมมนา เรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา” วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 – 12.00 น.  ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ จึงขอเรียนผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น  รับจำนวนจำกัด 170 คน สนใจติดต่อลงทะเบียน www.coe.or.th ภายในวันอังคารที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2561   (หรือจนกว่าจะเต็มจำนวน)

 

 

 

ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา

 

 

 

 


วันที่ : 31 ส.ค. 2018

ข่าวอื่นๆ 5 ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวทั้งหมด >>
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร