สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

การสัมมนา เรื่อง “แนวทางการขอรับใบอนุญาต ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ” วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องรัชดาบอลรูม ชั้น 6 โรงแรมเอสซีปาร์ค กรุงเทพมหานคร

              ด้วยสภาวิศวกรมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ยื่นคำขอใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ เพื่อให้ผู้ขอรับใบอนุญาตมีความเข้าใจถึงหลักเกณฑ์ในการยื่นคำขอรับใบอนุญาตและเป็นการเพิ่มพูนความรู้ในเรื่องทางวิศวกรรมมากขึ้น

 

              สภาวิศวกรจึงได้จัดสัมมนา เรื่อง “แนวทางการขอรับใบอนุญาต ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ” วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.00-16.00 น. ณ ห้องรัชดาบอลรูม ชั้น 6 โรงแรมเอสซีปาร์ค กรุงเทพมหานคร จึงขอเรียนผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น รับจำนวนจำกัด 150 คน ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ หรือดาวน์โหลดกำหนดการและส่งแบบตอบรับทางโทรสารหมายเลข 0-2935-6695 หรือ 0-2935-6697 ภายในวันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561

 

 

 

 

ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา

 

 

 

 

 

 


วันที่ : 02 ส.ค. 2018

ข่าวอื่นๆ 5 ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวทั้งหมด >>
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร