สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

(เอกสารประกอบการสัมมนา) การสัมมนา เรื่อง “เทคนิคการตรวจสอบจุดสำคัญของหม้อน้ำและภาชนะรับความดันเพื่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพ” วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท. (6 PDU)

สภาวิศวกร ร่วมกับสมาคมหม้อน้ำและภาชนะรับความดันไทย กำหนดจัดการสัมมนา เรื่อง “เทคนิคการตรวจสอบจุดสำคัญของหม้อน้ำและภาชนะรับความดันเพื่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้รู้ถึงแนวทางการออกแบบหม้อน้ำแบบท่อไฟที่มีประสิทธิภาพสูงและแข็งแรงปลอดภัย รู้ลักษณะการสร้างหม้อน้ำแบบท่อไฟที่แข็งแรงและปลอดภัย สามารถเลือกใช้วัสดุมาทำการสร้างและซ่อมหม้อน้ำแบบท่อไฟได้อย่างถูกต้องเพื่อให้ผู้เข้าสัมมนารู้และเข้าใจ และสามารถนำไปพัฒนาต่อไปได้   ในวันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท.

 

โดยเปิดรับจำนวนจำกัดไม่เกิน 120 คน ลงทะเบียนได้ทางเว็บไซต์สภาวิศวกร www.coe.or.th  หรือดาวน์โหลดกำหนดการและส่งแบบตอบรับทางโทรสารหมายเลข 0-2935-6695 หรือ 0-2935-6697 ภายในวันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 และตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันพุธที่ 20 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป โดยคลิกที่หัวข้อ “ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง “เทคนิคการตรวจสอบจุดสำคัญของหม้อน้ำและภาชนะรับความดันเพื่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพ” ทั้งนี้ สภาวิศวกรขอสงวนสิทธิ์  ในการปิดรับลงทะเบียนก่อนกำหนดหากมีผู้ประสงค์ลงทะเบียนเต็ม 120 คนแล้ว หรือขอยกเลิกการจัดสัมมนาหากมีผู้ลงทะเบียนไม่ถึง 60 คน

 

ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา

 

 

 

เอกสารประกอบการสัมมนา

เอกสารประกอบการสัมมนาโดย คุณศุภรัตน์ (pdf)

เอกสารประกอบการสัมมนาโดย คุณตรีชัย (pdf1  pdf1  pdf3  pdf4)

เอกสารประกอบการสัมมนาโดย คุณสายัณห์ (pdf)

เอกสารประกอบการสัมมนาโดย คุณบวรลักษณ์ (pdf)

 

 

 

 

 

เอกสารประกอบ

- กำหนดการจัดสัมมนา


วันที่ : 23 ก.ค. 2018

ข่าวอื่นๆ 5 ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวทั้งหมด >>
สภาวิศวกร