สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

ขอเชิญสมาชิกที่ผ่านการทดสอบวัดผลผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบอาคาร เข้าร่วมการสัมมนา "การตรวจสอบสมรรถนะของระบบ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ของอาคาร เพื่ออพยพผู้ใช้อาคาร" วันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องแคทริยา ชั้น 3 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร (3 PDU)


วันที่ : 05 ก.ค. 2018

ข่าวอื่นๆ 5 ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวทั้งหมด >>
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร