สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

การสัมมนา เรื่อง “เตรียมตัวพร้อมใจรับมือภัยพิบัติ” ในวันที่ 15-16 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องคอนเวนชั่น ซี ชั้น 1 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร (วันละ 6 PDU)

สภาวิศวกรจัดสัมมนา เรื่อง “เตรียมตัวพร้อมใจรับมือภัยพิบัติ” ในวันที่ 15-16 สิงหาคม 2561 ณ ห้องคอนเวนชั่น ซี ชั้น 1 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร เพื่อให้ความรู้ด้านการเฝ้าระวังและการรับมือกับภัยพิบัติต่างๆ แก่สมาชิกสภาวิศวกร และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

- ท่านสามารถเลือกลงทะเบียนได้ตามวันที่สนใจ กรณีสนใจเข้ารับฟังทั้ง 2 วัน ต้องลงทะเบียนทั้ง 2 วัน 

- รับ 6 PDU/วัน

- รับ 150 คน/วัน

 

หัวข้อการบรรยายวันที่ 15 สิงหาคม 2561

- สภาวิศวกรกับการแก้ปัญหาภัยพิบัติ

- การจัดการภัยพิบัติของประเทศไทย

- การจัดการผังเมืองเพื่อการป้องกันภัยพิบัติ  

- เสวนา "พร้อมหรือยัง? หากอุทกภัยปี’ 54 เกิดขึ้นอีก"

ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาวันที่ 15 สิงหาคม 2561

 

 

หัวข้อการบรรยายวันที่ 16 สิงหาคม 2561

- สิงห์ถึงตุลย์ พายุหมุนเขตร้อน เยือนไทย

- เทคนิคการเสริมกำลังอาคารต้านแผ่นดินไหว

- อาคารเก่า กับการป้องกันอัคคีภัย

- สถานการณ์ภัยพิบัติมลพิษในประเทศไทย

ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาวันที่ 16 สิงหาคม 2561


 

 

 

 

เอกสารประกอบ

- กำหนดการจัดสัมมนา


วันที่ : 03 ก.ค. 2018

ข่าวอื่นๆ 5 ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวทั้งหมด >>
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร