สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

การสัมมนา เรื่อง “หลักเกณฑ์การนำคะแนนหน่วยความรู้การพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง (CPD) ไปใช้ และการออกแบบระบบไฟฟ้า สำหรับ Solar PV” วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 ณ ห้องปทุมวัน ชั้น 5 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จ. อุบลราชธานี (6 PDU)

สภาวิศวกรจัดสัมมนา เรื่อง “หลักเกณฑ์การนำคะแนนหน่วยความรู้การพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง (CPD) ไปใช้ และการออกแบบระบบไฟฟ้า สำหรับ Solar PV” ในวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 ณ ห้องปทุมวัน ชั้น 5  โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จ. อุบลราชธานี   เพื่อให้สมาชิกสภาวิศวกรมีความเข้าใจถึงหลักเกณฑ์การนำคะแนนหน่วยความรู้ (PDU) ประเภทกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่องและจำนวนหน่วยความรู้ที่ได้รับในแต่ละประเภทกิจกรรม มาใช้ในการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่องได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม และบรรยายให้ความรู้ด้านวิชาการ

 

สนใจลงทะเบียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย รับจำนวนจำกัด 100 คนเท่านั้น

 

 

ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา

 

 

เอกสารประกอบ

- กำหนดการจัดสัมมนา


วันที่ : 29 มิ.ย. 2018

ข่าวอื่นๆ 5 ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวทั้งหมด >>
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร