สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

ขอเชิญวิศวกรอาสาที่มีภูมิลำเนาอยู่ในภาคเหนือลงพื้นที่ติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ ถังดับเพลิง ตรวจสอบระบบไฟฟ้า และตรวจสอบอาคาร ภายใต้โครงการ "ประสานใจต้านอัคคีภัย" ในวันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม 2561 ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 จ.พิษณุโลก

ขอเชิญวิศวกรอาสาที่มีภูมิลำเนาอยู่ในภาคเหนือ  เข้าร่วมกิจกรรมวิศวกรอาสา สถาปนิกอาสา และนายช่างอาสา ลงพื้นที่ติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ ถังดับเพลิง ตรวจสอบระบบไฟฟ้า และตรวจสอบอาคาร ภายใต้โครงการ "ประสานใจต้านอัคคีภัย"  ในวันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม 2561 ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 จ.พิษณุโลกวิธีลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา

ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา
วันที่ : 19 มิ.ย. 2018

ข่าวอื่นๆ 5 ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวทั้งหมด >>
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร