สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

เชิญวิศวกรอาสาลงพื้นที่แนะนำการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย และการป้องกันอัคคีภัย ภายใต้โครงการ"ไฟฟ้าและอัคคีภัยในบ้าน...ป้องกันอย่างไร" วันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 จังหวัดพิษณุโลกวิธีลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา

ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา
วันที่ : 19 มิ.ย. 2018
อ่านข่าวทั้งหมด >>
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร