สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

(เอกสารประกอบการสัมมนา) เรื่อง “การเตรียมความพร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์เป็นสามัญวิศวกรโยธา รุ่นที่ 9” วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องรัชดา 1 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ 

                 ด้วยสภาวิศวกรมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ยื่นคำขอใบอนุญาตระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการยื่นผลงานและปริมาณงาน รวมถึงการนำเสนอผลงานโครงการดีเด่นมากขึ้น และเพื่อให้วิศวกรมีความเข้าใจเกี่ยวกับขอบเขตอำนาจหน้าที่ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมมากขึ้น

               

                 สภาวิศวกรจึงได้จัดสัมมนา เรื่อง “การเตรียมความพร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์เป็นสามัญวิศวกรโยธา รุ่นที่ 9” วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องรัชดา 1 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ จึงขอเรียนผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น รับจำนวนจำกัด 50 คน สนใจติดต่อลงทะเบียน www.coe.or.th
 

 

เอกสารประกอบการสัมมนา โดย ศ.ดร.อมร พิมานมาศ

เอกสารประกอบการสัมมนา โดย ศ.ดร.เป็นหนึ่ง วานิชชัย

เอกสารประกอบการสัมมนา โดย นายสนั่น ศิริอ่อน

เอกสารประกอบการสัมมนา โดย นายสุวิช ลิ่มทอง

 

 

 

 

 

เอกสารประกอบ

- กำหนดการจัดสัมมนา


วันที่ : 15 มิ.ย. 2018

ข่าวอื่นๆ 5 ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวทั้งหมด >>
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร