สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

(ขอเลื่อน) การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม(สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่) และการเปิดเสรีวิชาชีพวิศวกรรม AEC” วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2560 ณ ศูนย์พัฒนาท่าหลวง (ม่วงน้อย) บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี (6 PDU)

ด้วยสภาวิศวกรมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ยื่นคำขอใบอนุญาตระดับสามัญวิศวกร และระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการยื่นผลงานและปริมาณงาน รวมถึงการนำเสนอผลงานโครงการดีเด่น และเพื่อให้วิศวกรมีความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมและมีความรู้เรื่องการเปิดเสรีวิชาชีพวิศวกรรม

 

สภาวิศวกรจึงได้จัดสัมมนาสัมมนา เรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม(สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่) และการเปิดเสรีวิชาชีพวิศวกรรม AEC”วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2560 ณ ศูนย์พัฒนาท่าหลวง (ม่วงน้อย) บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี จึงขอเรียนผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น รับจำนวนจำกัด 50 คน   สนใจติดต่อลงทะเบียน www.coe.or.th หรือดาวน์โหลดกำหนดการและส่งแบบตอบรับทางโทรสารหมายเลข 0-2935-6695 หรือ 0-2935-6697 ภายใน วันอังคารที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2560 และตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมมนาได้บนเว็บไซต์ตั้งแต่วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560

 

 

  

 


วิธีลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา

 

 

 

ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา

 

 

 

 


วันที่ : 07 มิ.ย. 2017

ข่าวอื่นๆ 5 ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวทั้งหมด >>
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร