สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

(ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียน)การสัมมนาเรื่อง “กฎกระทรวงสถานที่เก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2551” วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร (3 PDU)

สภาวิศวกร ร่วมกับสมาคมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไทย กำหนดจัดการสัมมนาเรื่อง “กฎกระทรวงสถานที่เก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2551” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกสภาวิศวกร สมาชิกสมาคมวิชาชีพฯ ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายการเก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิงของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้งานเพื่อให้การออกแบบและการติดตั้งเป็นไปตามกฎหมายที่กำหนด ซึ่งกำหนดจัดในวันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 – 12.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร

 

โดยเปิดรับจำนวนจำกัดไม่เกิน 100 คน ลงทะเบียนได้ทางเว็บไซต์สภาวิศวกร www.coe.or.th  หรือดาวน์โหลดกำหนดการและส่งแบบตอบรับทางโทรสารหมายเลข 0-2935-6695 หรือ 0-2935-6697 ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไปโดยคลิกที่หัวข้อ “ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง “กฎกระทรวงสถานที่เก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2551” ทั้งนี้สภาวิศวกรขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับลงทะเบียนก่อนกำหนดหากมีผู้ประสงค์ลงทะเบียนเต็ม 100 คนแล้ว หรือขอยกเลิกการจัดสัมมนาหากมีผู้ลงทะเบียนไม่ถึง 50 คน

 


วิธีลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา

 

 

 

ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา

 

 

 

 

 

 


วันที่ : 24 พ.ค. 2017

ข่าวอื่นๆ 5 ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวทั้งหมด >>
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร