สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

โครงการสัมมนาเผยแพร่ความรู้ เรื่อง “ภัยแผ่นดินไหว” ในวันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 12.00 – 17.30 น. ณ อาคารที่ทำการสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์-ล้านนา จังหวัดเชียงใหม่

โครงการสัมมนาเผยแพร่ความรู้ เรื่อง “ภัยแผ่นดินไหว” ในวันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 12.00 – 17.30 น. ณ อาคารที่ทำการสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์-ล้านนา จังหวัดเชียงใหม่
 

ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา

 

 

เอกสารประกอบ

- กำหนดการ


วันที่ : 12 ม.ค. 2017

ข่าวอื่นๆ 5 ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวทั้งหมด >>
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร