สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

การเพิ่มพูนความรู้เพื่อประกอบการเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกรโยธา ด้านวิศวกรรมโครงสร้าง” วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ณ โรงแรม เอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร (6 PDU)

ด้วยสภาวิศวกรมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ยื่นคำขอใบอนุญาตระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการยื่นผลงานและปริมาณงาน รวมถึงการนำเสนอผลงานโครงการดีเด่นมากขึ้น และเพื่อให้วิศวกรมีความเข้าใจเกี่ยวกับขอบเขตอำนาจหน้าที่ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมมากขึ้น

 

สภาวิศวกรจึงได้จัดสัมมนา เรื่อง “การเพิ่มพูนความรู้เพื่อประกอบการเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกรโยธา ด้านวิศวกรรมโครงสร้าง” วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ โรงแรม เอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร จึงขอเรียนผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น รับจำนวนจำกัด 200 คน สนใจติดต่อลงทะเบียน www.coe.or.th หรือดาวน์โหลดกำหนดการและส่งแบบตอบรับทางโทรสารหมายเลข 0-2935-6695 หรือ 0-2935-6697 ภายในวันพุธที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2560 และตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมมนาได้บนเว็บไซต์ตั้งแต่ วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2560

 

 

 

 


วิธีลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา

 

 

 

ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา

 

 

 

 


วันที่ : 11 พ.ค. 2017

ข่าวอื่นๆ 5 ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวทั้งหมด >>
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร