สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

(เอกสารประกอบการเสวนา)การยื่นขออนุญาตตามมาตรา 39 ทวิ กับความรับผิดชอบของสถาปนิกและวิศวกร วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สภาสถาปนิก

สภาวิศวกร และสภาสถาปนิก จัดการเสวนา เรื่อง "การยื่นขออนุญาตตามมาตรา 39 ทวิ กับความรับผิดชอบของสถาปนิกและวิศวกร" ในวันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00-12.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สภาสถาปนิก (4 PDU)

 


 

 

เอกสารประกอบการเสวนา โดย ศ.ดร.อมร พิมานมาศ เลขาธิการสภาวิศวกร

 

 

 

 


วันที่ : 28 เม.ย. 2017

ข่าวอื่นๆ 5 ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวทั้งหมด >>
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร