สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

(ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนา) เรื่อง “ คู่มือการติดตั้งการต่อลงดินและการป้องกันฟ้าผ่า ” ในวันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 - 16.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร ( 3 PDU)

สภาวิศวกร ร่วมกับสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย กำหนดจัดการสัมมนาเรื่อง “คู่มือการติดตั้งการต่อลงดินและการป้องกันฟ้าผ่า” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกสภาวิศวกร สมาชิกสมาคมวิชาชีพฯ ได้รับความรู้ ความเข้าใจในการติดตั้งการต่อลงดินและป้องกันฟ้าผ่า ในการเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ ที่เหมาะสมตามหลักวิศวกรรมการวางแผนงานงานติดตั้ง การตรวจสอบและทดสอบระบบการติดตั้งการต่อลงดินและป้องกันฟ้าผ่าให้เกิดประสิทธิผลอย่างแท้จริง ป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าได้อย่างสิ้นเชิง ในวันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 – 16.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร

 


วิธีลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา

 

 

 

ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา

 

 

 

 

 

 

โดยเปิดรับจำนวนจำกัดไม่เกิน 100 คน ลงทะเบียนได้ทางทางเว็บไซต์สภาวิศวกร www.coe.or.th  หรือดาวน์โหลดกำหนดการและส่งแบบตอบรับทางโทรสารหมายเลข 0-2935-6695 หรือ 0-2935-6697 ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียน ได้ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป โดยคลิกที่หัวข้อ “ลงทะเบียนเข้าร่วมเสวนาเรื่อง “คู่มือการติดตั้งการต่อลงดินและการป้องกันฟ้าผ่า”              

ทั้งนี้สภาวิศวกรขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับลงทะเบียนก่อนกำหนดหากมีผู้ประสงค์ลงทะเบียนเต็ม 100 คนแล้ว หรือขอยกเลิกการจัดสัมมนาหากมีผู้ลงทะเบียนไม่ถึง 50 คน


วันที่ : 12 เม.ย. 2017

ข่าวอื่นๆ 5 ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวทั้งหมด >>
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร