สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

การสัมมนารับฟังความคิดเห็น “คุณสมบัติของวิศวกรวิชาชีพอาเซียนและวิศวกรเอเปค” วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพมหานคร (3 PDU)

สภาวิศวกรกำหนดจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็น “คุณสมบัติของวิศวกรวิชาชีพอาเซียนและวิศวกรเอเปค” วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 - 12.00 นาฬิกา ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพมหานคร (3 PDU)

 

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560

ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย รับจำนวนจำกัด 100 คน เท่านั้น

 

สภาวิศวกรขออนุญาตสงวนสิทธิ์การแจกเอกสารประกอบการสัมมนาและคูปองอาหารกลางวันสำหรับผู้ลงทะเบียนล่วงหน้าเท่านั้น

 


วิธีลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา

 

 

 

ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา

 

 

 

 

เอกสารประกอบ

- กำหนดการสัมมนา


วันที่ : 10 ม.ค. 2017

ข่าวอื่นๆ 5 ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวทั้งหมด >>
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร