สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

การเพิ่มพูนความรู้ เพื่อการเลื่อนระดับ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วันที่ 25-26 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร (2วัน)(12 PDU)

ด้วยสภาวิศวกรมีวัตถุประสงค์การเพิ่มพูนความรู้ เพื่อให้ผู้ที่จะเลื่อนระดับใบอนุญาตเป็นระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการเลื่อนระดับใบอนุญาต และเพื่อให้วิศวกรสามารถนำองค์ความรู้ไปใช้ประกอบการเลื่อนระดับใบอนุญาต และเป็นการเพิ่มพูนความรู้ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า มากขึ้น

            

สภาวิศวกรจึงได้จัดสัมมนา เรื่อง “การเพิ่มพูนความรู้ เพื่อการเลื่อนระดับ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า”วันที่ 25-26 มีนาคม 2560 เวลา 08.30-16.30 น. ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร”(2วัน) จึงขอเรียนผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น รับจำนวน จำกัด 150 คน สนใจติดต่อลงทะเบียน www.coe.or.th หรือดาวน์โหลดกำหนดการและส่งแบบตอบรับทางโทรสาร หมายเลข 0-2935-6695 หรือ 0-2935-6697 ภายในวันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2560และตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมมนาได้บนเว็บไซต์ตั้งแต่วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560   

 


หัวข้อสัมมนา วันที่ 25 มีนาคม 2560
- แนะนำสภาวิศวกร/การประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมภายใต้พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542
- แนะนำภาพรวมของการเตรียมความรู้เพื่อการเลื่อนระดับ
- การป้องกันฟ้าผ่าภายนอก/ใน ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบแสงสว่างฉุกเฉิน
- การต่อลงดิน และการป้องกันกระแสรั่วลงดิน
ดูกำหนดการสัมมนาวันที่ 25 มีนาคม 2560

 

 

ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาวันที่ 25 มีนาคม 2560

 

 

หัวข้อสัมมนา วันที่ 26 มีนาคม 2560
- การป้องกันกระแสเกินและแผงสวิตช์
- การป้องกันกระแสรั่วลงดิน(ภาคปฏิบัติ) การเลือกใช้แผงสวิตช์
- กระแสลัดวงจร,และแรงดันตก
- ระบบการจ่ายไฟฟ้าและการจ่ายไฟฟ้าในสถานที่พิเศษ
ดูกำหนดการสัมมนาวันที่ 26 มีนาคม 2560

 

ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาวันที่ 26 มีนาคม 2560

 

 

 

 

 


วันที่ : 07 ก.พ. 2017

ข่าวอื่นๆ 5 ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวทั้งหมด >>
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร