สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

เชิญวิศวกรอาสาสภาวิศวกร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือร่วมฟังบรรยาย ศึกษาดูงาน อาคาร ซี.พี ทาวน์เวอร์ ขอนแก่น และร่วมลงพื้นที่ติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2560

เชิญวิศวกรอาสาสภาวิศวกร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือร่วมฟังบรรยาย ศึกษาดูงาน อาคาร ซี.พี ทาวน์เวอร์ ขอนแก่น และร่วมลงพื้นที่ติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้  ถังดับเพลิงและตรวจสอบระบบไฟฟ้า โครงการประสานใจต้านอัคคีภัย 90 โรงเรียน ณ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด ในวันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00-16.30 น.

 วิธีลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา

ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา
วันที่ : 29 พ.ย. 2017

ข่าวอื่นๆ 5 ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวทั้งหมด >>
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร