สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

สัมมนา เรื่อง “โครงการเพิ่มพูนความรู้ด้านกฎหมายและสภาพท้องที่ของประเทศไทย” (โครงการรถไฟไทยจีน) รุ่นที่ 1 ในวันที่ 28-29 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องเทพลีลาบอลรูม ชั้น 6 โรงแรมเอส ซี ปาร์ค (12 PDU)

ด้วยสภาวิศวกรมีวัตถุประสงค์จัดสัมมนาเพื่อให้ผู้ถือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธาได้รับความรู้ในกฎหมายในประเทศที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรม พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร แนวทางป้องกันอัคคีภัย และเป็นการเพิ่มพูนความรู้ด้านสภาพท้องที่ของประเทศไทย

 

สภาวิศวกรจึงได้จัดสัมมนา เรื่อง “โครงการเพิ่มพูนความรู้ด้านกฎหมายและสภาพท้องที่ของประเทศไทย (โครงการรถไฟไทยจีน) รุ่นที่ 1 ในวันที่ 28-29 ธันวาคม 2560 (สัมมนา 2 วัน) ณ ห้องเทพลีลาบอลรูม ชั้น 6 โรงแรมเอส ซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร จึงขอเรียนผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ รับจำนวนจำกัด120 คน สนใจติดต่อลงทะเบียน www.coe.or.th ภายในวันพุธที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2560 (หรือจนกว่าจะเต็มจำนวน) และตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมมนาได้บนเว็บไซต์ตั้งแต่ วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2560   

 

 

 วิธีลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา

ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาเอกสารประกอบ

- กำหนดการจัดสัมมนา


วันที่ : 22 พ.ย. 2017

ข่าวอื่นๆ 5 ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวทั้งหมด >>
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร