สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

(เอกสารประกอบการสัมมนา)เรื่อง “แนวทางการออกแบบ ก่อสร้าง ประเมิน และปรับปรุง แผงกั้นรถยนต์ในอาคารจอดรถ” วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 – 12.10 น. ณ ห้องรัชดา บอลรูม ชั้น 6 โรงแรม เอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร

ด้วยสภาวิศวกรมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ยื่นคำขอใบอนุญาตระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา เสริมสร้างความรู้ในการ ออกแบบ ก่อสร้าง ประเมิน และปรับปรุงรแผงกั้นรถยนต์ในอาคารจอดรถ และการตระหนักถึงความปลอดภัยในการก่อสร้างแผงกั้นรถยนต์ในอาคารจอดรถพร้อมทั้งรับฟังการบรรยายทางวิชาการ เรื่ององค์ความรู้การเลื่อนระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา ด้านด้านออกแบบและการก่อสร้าง และปรับปรุง

            

สภาวิศวกรจัดสัมมนา เรื่อง “แนวทางการออกแบบ ก่อสร้าง ประเมิน และปรับปรุง แผงกั้นรถยนต์ในอาคารจอดรถ” วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 08.30 – 12.10 น. ณ ณ ห้องรัชดา บอลรูม ชั้น 6 โรงแรม เอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร จึงขอเรียนผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น รับจำนวนจำกัด 100 คน สนใจติดต่อลงทะเบียน www.coe.or.th หรือดาวน์โหลดกำหนดการและส่งแบบตอบรับทางโทรสารหมายเลข 0-2935-6695 หรือ 0-2935-6697 ภายในวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 (หรือจนกว่าจะเต็มจำนวน) และตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมมนาได้บนเว็บไซต์ตั้งแต่ วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

 


 

เอกสารประกอบการสัมมนา

ศ.ดร.อมร พิมานมาศ (ppt1 | ppt2 | ppt3 | ppt4)

คุณชูเลิศ  จิตเจือจุน

 

 

 

 

 

 

เอกสารประกอบ

- กำหนดการ


วันที่ : 13 พ.ย. 2017

ข่าวอื่นๆ 5 ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวทั้งหมด >>
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร