สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

สัมมนาวิชาการ เรื่อง “การบริหารจัดการน้ำเสีย การจัดการขยะ และการจัดซื้อจัดจ้าง” วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชาสโมสร 2 โรงแรม อวานี จ.ขอนแก่น (6 PDU)

ด้วยสภาวิศวกรมีวัตถุประสงค์จัดสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้แก่ผู้ยื่นคำขอใบอนุญาตระดับสามัญวิศวกร และระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ทั้งในด้านวิชาการ และเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการยื่นผลงานและปริมาณงาน รวมถึงการนำเสนอผลงานโครงการดีเด่น และเพื่อให้วิศวกรมีความเข้าใจเกี่ยวกับขอบเขตอำนาจหน้าที่ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมมากขึ้น             

 

สภาวิศวกรจึงได้จัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง “การระบายน้ำเสีย การจัดการขยะ และการจัดซื้อจัดสร้าง”วันอังคารที่   28 พฤศจิกายน 2560  เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชาสโมสร 2  โรงแรม อวานี จ.ขอนแก่น จึงขอเรียนผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ด่วนรับจำนวนจำกัด 50 คน/วัน สนใจติดต่อลงทะเบียน www.coe.or.th หรือดาวน์โหลดกำหนดการและส่งแบบตอบรับทางโทรสารหมายเลข 0-2935-6695 หรือ 0-2935-6697 ภายในวันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560 และตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมมนาได้บนเว็บไซต์ตั้งแต่ วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560    

 วิธีลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา

ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา
วันที่ : 27 ต.ค. 2017

ข่าวอื่นๆ 5 ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวทั้งหมด >>
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร