สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

การสัมมนาเรื่อง “เทคนิคการเขียนรายงานและนำเสนอผลงานเพื่อขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียนและวิศวกรเอเปค” วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องออร์คิด 1 ชั้น 3 โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพมหานคร (3 PDU)

สภาวิศวกรจัดการสัมมนาเรื่อง “เทคนิคการเขียนรายงานและนำเสนอผลงานเพื่อขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียนและวิศวกรเอเปค” วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2560 เวลา 8.30-12.00 น. ณ ห้องออร์คิด 1 ชั้น 3 โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพมหานคร 

 

ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย รับจำนวนจำกัด 130 คน เท่านั้น

 

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 (อาจปิดรับลงทะเบียนก่อนกำหนดหากมีผู้ลงทะเบียนเต็ม)

 

 

 

 

ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา


 

 

 

 

เอกสารประกอบ

- กำหนดการสัมมนา


วันที่ : 11 ต.ค. 2017

ข่าวอื่นๆ 5 ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวทั้งหมด >>
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร