สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

เชิญวิศวกรอาสาสภาวิศวกร ร่วมลงพื้นที่ติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ ถังดับเพลิงและตรวจสอบระบบไฟฟ้า โครงการประสานใจต้านอัคคีภัย 90 โรงเรียน ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต และสถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร จ.ปทุมธานี วันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม 2560 เวลา 9.00-15.30 น.


วันที่ : 03 ต.ค. 2017

ข่าวอื่นๆ 5 ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวทั้งหมด >>
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร