สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

(เอกสารประกอบการสัมมนา)การก่อสร้างสะพาน และโครงสร้างชั่วคราว กรณีศึกษาจากสะพานถล่มที่ชัยนาท วันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร (6 PDU)

ด้วยสภาวิศวกรมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ในการออกแบบก่อสร้างสะพาน ระบบนั่งร้านในการก่อสร้าง และการตระหนักถึงความปลอดภัยในการก่อสร้างสะพาน

 

 สภาวิศวกรจึงได้จัดสัมมนา เรื่อง “การก่อสร้างสะพาน และโครงสร้างชั่วคราว กรณีศึกษาจากสะพานถล่มที่ชัยนาท” วันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร จึงขอเรียนผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น รับจำนวนจำกัด 150 คน สนใจติดต่อลงทะเบียน www.coe.or.th หรือดาวน์โหลดกำหนดการและส่งแบบตอบรับทางโทรสารหมายเลข 0-2935-6695 หรือ 0-2935-6697 ภายในวันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2560 และตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมมนาได้บนเว็บไซต์ตั้งแต่ วันอังคารที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2560   

 

 

เอกสารประกอบการสัมมนา

- การออกแบบสะพาน

- Balanced Bridge 1

- Balanced Bridge 2

- ระบบนังร้านก่อสร้างสะพานเคลื่อนที่ได้

- การเสริมกำลังฐานราก

- ความปลอดภัยในการก่อสร้างสะพานและระบบนั่งร้าน

 

 

 

 


วันที่ : 03 ต.ค. 2017

ข่าวอื่นๆ 5 ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวทั้งหมด >>
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร