สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

(ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียน)การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่) และการเปิดเสรีวิชาชีพวิศวกรรม AEC วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ณ ณ ห้องเพชรพิรุณ ชั้น 2 โรงแรมนิว ซีซัน สแควร์ จังหวัดสงขลา (6 PDU)

ด้วยสภาวิศวกรมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ยื่นคำขอใบอนุญาตระดับสามัญวิศวกร และระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการยื่นผลงานและปริมาณงาน รวมถึงการนำเสนอผลงานโครงการดีเด่น และเพื่อให้วิศวกรมีความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมและมีความรู้เรื่องการเปิดเสรีวิชาชีพวิศวกรรม            

           

สภาวิศวกรจึงได้จัดสัมมนาสัมมนา เรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม(สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่) และการเปิดเสรีวิชาชีพวิศวกรรม AEC” วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2560  ณ ห้องเพชรพิรุณ ชั้น 2 โรงแรมนิว ซีซัน สแควร์ จังหวัดสงขลา ในการนี้จึงขอเรียนสมาชิกสภาวิศวกรเข้าร่วมการสัมมนา โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น รับจำนวนจำกัด 50 คน  สนใจติดต่อลงทะเบียน www.coe.or.th หรือดาวน์โหลดกำหนดการและ   ส่งแบบตอบรับทางโทรสารหมายเลข 0-2935-6695 หรือ 0-2935-6697 ภายในวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 และตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมมนาได้บนเว็บไซต์ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2560   



 

ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา

 

 


วันที่ : 02 ต.ค. 2017

ข่าวอื่นๆ 5 ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวทั้งหมด >>
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร