สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องสราญรมย์ เอ ชั้น 2 โรงแรมนิว ซีซัน สแควร์ จ.สงขลา (6 PDU)

ด้วยสภาวิศวกรมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ยื่นคำขอใบอนุญาตระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการยื่นผลงานและปริมาณงาน รวมถึงการนำเสนอผลงานโครงการดีเด่นมากขึ้น และเพื่อให้วิศวกรมีความเข้าใจเกี่ยวกับขอบเขตอำนาจหน้าที่ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมมากขึ้น พร้อมทั้งรับฟังการบรรยายทางวิชาการเรื่ององค์ความรู้การเลื่อนระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา ด้านด้านโครงสร้างและการก่อสร้าง

            

สภาวิศวกรจึงได้จัดสัมมนา เรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา” วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องสราญรมย์ เอ ชั้น 2 โรงแรมนิว ซีซัน สแควร์   จึงขอเรียนผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น รับจำนวนจำกัด 100 คน สนใจติดต่อลงทะเบียน www.coe.or.th หรือดาวน์โหลดกำหนดการและส่งแบบตอบรับทางโทรสารหมายเลข 0-2935-6695 หรือ 0-2935-6697 ภายในวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 (หรือจนกว่าจะเต็มจำนวน) และตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมมนาได้บนเว็บไซต์ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560    

ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา

 


วันที่ : 02 ต.ค. 2017

ข่าวอื่นๆ 5 ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวทั้งหมด >>
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร