สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

(เอกสารประกอบการสัมมนา) การเตรียมความพร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์เป็นสามัญวิศวกรโยธา รุ่นที่ 4 วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องบอลรูมโฟเย่ ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร (6 PDU)

การเตรียมความพร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์เป็นสามัญวิศวกรโยธา รุ่นที่ 4 วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องบอลรูมโฟเย่ ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร

 

 

เอกสารประกอบการบรรยาย

1. ศ.ดร.อมร พิมานมาศ

2. คุณชูเลิศ  จิตเจือจุน

3. คุณสนั่น ศิริอ่อน

4. คุณสุวิช  ลิ่มทอง

 


วันที่ : 29 ก.ย. 2017

ข่าวอื่นๆ 5 ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวทั้งหมด >>
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร