สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

(ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียน) การเตรียมความพร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์เป็นสามัญวิศวกรโยธา รุ่นที่ 4 วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องบอลรูมโฟเย่ ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร (6 PDU)

ประกาศเปลี่ยนแปลงห้องจัดสัมมนา เรื่อง “การเตรียมความพร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์เป็นสามัญวิศวกรโยธา รุ่นที่ 4” วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 08.30 – 16.00 น. จากเดิมเป็น ห้องบอลรูมโฟเย่ ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค   เนื่องจากขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนเต็มจำนวนที่กำหนดแล้วจึงขอ ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียน

 

 

ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา

 

 

 

 

 

 


วันที่ : 29 ก.ย. 2017

ข่าวอื่นๆ 5 ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวทั้งหมด >>
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร