สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

สัมมนา เรื่อง  “แนวทางการออกแบบและก่อสร้างอาคารให้ปลอดภัยจากลมพายุ และการตรวจสอบอาคารเก่า” วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 8.30-16.00 น. ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร (6 PDU)

       ด้วยสภาวิศวกรมีวัตถุประสงค์การเพิ่มพูนความรู้ เพื่อให้ผู้ที่จะเลื่อนระดับใบอนุญาตเป็นระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการออกแบบและก่อสร้างอาคารให้ปลอดภัยจากลมพายุ และการตรวจสอบอาคารเก่า     

   

         สภาวิศวกรจึงได้จัดสัมมนา เรื่อง “แนวทางการออกแบบและก่อสร้างอาคารให้ปลอดภัยจากลมพายุ และการตรวจสอบอาคารเก่า” วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 8.30-16.00 น.ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร  จึงขอเรียนผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น รับจำนวนจำกัด 150 คน  สนใจติดต่อลงทะเบียน www.coe.or.th หรือดาวน์โหลดกำหนดการและส่งแบบตอบรับทางโทรสาร หมายเลข 0-2935-6695 หรือ 0-2935-6697 ภายในวันพฤหัสบดีที่ 25 กันยายน 2560 และตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมมนาได้บนเว็บไซต์ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 26 กันยายน 2560      

 


วิธีลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา

 

 

 

ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา

 

 

 

 

 

 

เอกสารประกอบ

- กำหนดการสัมมนา


วันที่ : 16 ก.ย. 2017

ข่าวอื่นๆ 5 ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวทั้งหมด >>
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร