สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

สัมมนา เรื่อง “หลักเกณฑ์การนำคะแนนหน่วยความรู้การพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง (CPD) ไปใช้” ในวันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2560 ณ ห้องสราญรมย์ เอ ชั้น 2 โรงแรมนิว ซีซัน สแควร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา (3 PDU)

สภาวิศวกรจัดสัมมนาเรื่อง “หลักเกณฑ์การนำคะแนนหน่วยความรู้การพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง (CPD) ไปใช้” ในวันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2560 ณ ห้องสราญรมย์ เอ ชั้น 2 โรงแรมนิว ซีซัน สแควร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อให้สมาชิกสภาวิศวกรมีความเข้าใจถึงหลักเกณฑ์การนำคะแนนหน่วยความรู้ (PDU) ประเภทกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่องและจำนวนหน่วยความรู้ที่จะได้รับในแต่ละประเภทกิจกรรม เพื่อมาใช้กับการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่องได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม จึงขอเรียนผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

 

 

ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา

 

เอกสารประกอบ

- เอกสารประกอบ


วันที่ : 08 ก.ย. 2017

ข่าวอื่นๆ 5 ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวทั้งหมด >>
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร