สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

(ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียน) การสัมมนา เรื่อง “จรรยาบรรณวิศวกรหลักสำคัญสู่ความสำเร็จ” ในวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องปทุมวัน ชั้น 5 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี (3 PDU)

ด้วยสภาวิศวกรโดยคณะกรรมการจรรยาบรรณมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ ด้านจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ตามข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม และการประพฤติผิดจรรยาบรรณอันจะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ พ.ศ. 2559และส่งเสริมความรู้ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม รวมถึงตัวอย่างกรณีศึกษา การกระทำความผิดทางด้านจรรยาบรรณ ในสาขาวิศวกรรมควบคุมต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและความปลอดภัยในการทำงาน อันจะเป็นประโยชน์แก่การประกอบวิชาชีพวิศวกรรมต่อไป

 

สภาวิศวกรจึงได้จัดสัมมนา เรื่อง “จรรยาบรรณวิศวกรหลักสำคัญสู่ความสำเร็จ” ในวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30 - 12.00 น. (บริการอาหารกลางวันฟรี) ณ ห้องปทุมวัน ชั้น 5 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี จึงขอเรียนเชิญสมาชิกสภาวิศวกรเข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัครแต่อย่างใด (รับจำนวนจำกัด 60 ที่นั่ง) โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วม การสัมมนา ภายในวันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2560

 


 

ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา

 

 

 

 

 

 

เอกสารประกอบ

- กำหนดการสัมมนา


วันที่ : 18 ส.ค. 2017

ข่าวอื่นๆ 5 ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวทั้งหมด >>
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร