สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

(ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วม)การสัมมนา เรื่อง “จรรยาบรรณวิศวกรหลักสำคัญสู่ความสำเร็จ” ในวันอังคารที่ 26 กันยายน 2560 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องแววราไวย์ โรงแรมเมโทรโพล จังหวัดภูเก็ต (3 PDU)

ด้วยสภาวิศวกรโดยคณะกรรมการจรรยาบรรณมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ตามข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม และการประพฤติผิดจรรยาบรรณอันจะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ พ.ศ. 2559และส่งเสริมความรู้ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม รวมถึงตัวอย่างกรณีศึกษาการกระทำความผิดทางด้านจรรยาบรรณ ในสาขาวิศวกรรมควบคุมต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและความปลอดภัยในการทำงาน อันจะเป็นประโยชน์แก่การประกอบวิชาชีพวิศวกรรมต่อไป

 

สภาวิศวกรจึงได้จัดสัมมนา เรื่อง “จรรยาบรรณวิศวกรหลักสำคัญสู่ความสำเร็จ” ในวันอังคารที่ 26 กันยายน 2560 เวลา 08.30 - 12.00 น. (บริการอาหารกลางวันฟรี) ณ ห้องแววราไวย์ โรงแรมเมโทรโพล จังหวัดภูเก็ต จึงขอเรียนเชิญสมาชิกสภาวิศวกรเข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัครแต่อย่างใด (รับจำนวนจำกัด 60 ที่นั่ง) โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนา ภายในวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560
 

 

 

 

ประกาศรายชื่อผู้ทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา

 

 

 

 

 

 

เอกสารประกอบ

- กำหนดการสัมมนา


วันที่ : 17 ส.ค. 2017

ข่าวอื่นๆ 5 ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวทั้งหมด >>
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร