สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

(ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา)ใบอนุญาตนิติบุคคลกับการรับเหมาก่อสร้าง วันอังคารที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 08.30 – 12.00 นาฬิกา ณ โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร (3 PDU)

ด้วยสภาวิศวกรมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ยื่นคำขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคล มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการขอรับใบอนุญาตฯ ประเภทนิติบุคคล การประกอบวิชาชีพวิศวกรรมด้านการรับเหมาก่อสร้าง และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

 

สภาวิศวกรจึงได้จัดสัมมนา เรื่อง “ใบอนุญาตนิติบุคคลกับการรับเหมาก่อสร้าง” วันอังคารที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2560  เวลา 08.30 – 12.00 นาฬิกา ณ โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร จึงขอเรียนผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นรับจำนวนจำกัด 250 คน สนใจติดต่อลงทะเบียน www.coe.or.th หรือดาวน์โหลดกำหนดการและส่งแบบตอบรับทางโทรสารหมายเลข 0-2935-6695 หรือ 0-2935-6697 ภายในวันศุกร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2560 และตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมมนาได้บนเว็บไซต์ตั้งแต่ วันอังคารที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2560

 

จึงขอเรียนผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น รับจำนวนจำกัด 250 คน

 

 

 

- รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมในนามบริษัท

 

- รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมในนามบุคคล

 

 

 

 

 

 

 


วันที่ : 15 ส.ค. 2017

ข่าวอื่นๆ 5 ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวทั้งหมด >>
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร