สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา และ การบรรยาย เรื่อง “การประเมิน และ เสริมความมั่นคงแข็งแรงอาคารต้านแผ่นดินไหว ตามมาตรฐาน มยผ.1303” วันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ ห้องดอยนาง โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่ (6 PDU)

       ด้วยสภาวิศวกรมีวัตถุประสงค์การเพิ่มพูนความรู้ เพื่อให้ผู้ที่จะเลื่อนระดับใบอนุญาตเป็นระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการเลื่อนระดับใบอนุญาต และเพื่อเพิ่มพูนความรู้การประเมิน และ เสริมความมั่นคงแข็งแรงอาคารต้านแผ่นดินไหว ตามมาตรฐาน มยผ.1303         

     

 


วิธีลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา

 

 

 

ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา

 

 

 

 

 

 

         สภาวิศวกรจึงได้จัดสัมมนา เรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา” และ การบรรยาย เรื่อง “การประเมิน และ เสริมความมั่นคงแข็งแรงอาคารต้านแผ่นดินไหว ตามมาตรฐาน มยผ.1303”  ในวันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้องดอยนาง โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่ จึงขอเรียนผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น รับจำนวน จำกัด 100 คน  สนใจติดต่อลงทะเบียน www.coe.or.th หรือดาวน์โหลดกำหนดการและส่งแบบตอบรับทางโทรสาร หมายเลข 0-2935-6695 หรือ 0-2935-6697 ภายในวันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2560 และตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมมนาได้บนเว็บไซต์ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560      


วันที่ : 27 มิ.ย. 2017

ข่าวอื่นๆ 5 ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวทั้งหมด >>
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร