สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร และระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า” และ เรื่อง“การเพิ่มพูนความรู้ เพื่อการเลื่อนระดับ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า” วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 เวลา 12.30-16.00 น. ณ ห้องราชาวดี ชั้น 2  โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล และวันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2560 เวลา 8.30-16.00 น. ณ ห้องเทพทาโร A ชั้น 3 โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (สัมมนา 2 วัน) (9 PDU)

ด้วยสภาวิศวกรมีวัตถุประสงค์การเพิ่มพูนความรู้ เพื่อให้ผู้ที่จะเลื่อนระดับใบอนุญาตเป็นระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการเลื่อนระดับใบอนุญาต และเพื่อให้วิศวกรสามารถนำองค์ความรู้ไปใช้ประกอบการเลื่อนระดับใบอนุญาต และเป็นการเพิ่มพูนความรู้ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า มากขึ้น

 

สภาวิศวกรจึงได้จัดสัมมนา เรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร และระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า” และ เรื่อง“การเพิ่มพูนความรู้ เพื่อการเลื่อนระดับ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า” วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 เวลา 12.30-16.00 น. และวันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2560 เวลา 8.30-16.00 น. ณ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (สัมมนา 2 วัน) ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จึงขอเรียนผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น รับจำนวน จำกัด 150 คน สนใจติดต่อลงทะเบียน www.coe.or.th หรือดาวน์โหลดกำหนดการและส่งแบบตอบรับทางโทรสาร หมายเลข 0-2935-6695 หรือ 0-2935-6697 ภายในวันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560 และตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมมนาได้บนเว็บไซต์ตั้งแต่ วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560        

 

 

 


วิธีลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา

 

 

 

ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา

 

 

 

 

 

 


วันที่ : 21 มิ.ย. 2017

ข่าวอื่นๆ 5 ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวทั้งหมด >>
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร