สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

สภาวิศวกรประกาศรับสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่โปรแกรมเมอร์ (จำนวน 1 อัตรา)

ประกาศรับสมัครงาน
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โปรแกรมเมอร์

 

คุณสมบัติ :-

1. เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี (กรณีเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารแล้ว)

2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์/วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ /วิศวกรรมซอฟแวร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

3. มีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรม/ระบบฐานข้อมูล/ระบบปฏิบัติงาน Network และสามารถใช้ ภาษา JAVA Script, PHP ได้

4. หากมีประสบการณ์ด้าน WEB Application /Mobile Application จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

ติดต่อสมัครงานได้ที่ สำนักงานสภาวิศวกร, ส่งทางไปรษณีย์ วงเล็บมุมซองว่า สมัครงาน หรือที่ Email : hr@coe.or.th สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครงานได้ทาง http://www.coe.or.th  ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 10 เมษายน 2562  โทรศัพท์ Hotline 1303 ต่อ 2202


วันที่ : 06 มี.ค. 2019

ข่าวอื่นๆ 5 ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวทั้งหมด >>
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร