COE

สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร หน้าหลัก >> บริการสมาชิก > ข่าวประชาสัมพันธ์
สภาวิศวกร

วิศวกรอาสาสภาวิศวกรลงพื้นที่เพื่อเข้าฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดอุบลราชธานี 9-12 ตุลาคม 2562

วิศวกรอาสา และสถาปนิกอาสา ร่วมลงพื้นที่ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัย จากวิกฤตการณ์อุทกภัยในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 9-12 ตุลาคม 2562 ณ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเข้าช่วยเหลือในการตรวจสอบอาคารโรงเรียน โรงพยาบาล โครงสร้างที่อยู่อาศัย ระบบไฟฟ้า ระบบประปา สุขาภิบาล และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหลังเกิดเหตุการณ์อุทกภัย 

รายชื่อวิศวกรอาสาที่ลงทะเบียนเข้ากิจกรรม

   

 

ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ 10 ตุลาคม 2562

พิธีปล่อยขบวนรถตู้โครงการวิศวกรอาสาฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย จ.อุบลราชธานี

   

ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนลงพื้นที่ ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

    

วิศวกรอาสาลงพื้นที่ชุมชนท่าบ้งมั่ง ชุมชนเกตุแก้ว ชุมชนท่ากอไผ่ ชุมชนดีงาม ชุมชนหาดสวนยา ชุมชนหาดสวนสุข ชุมชนคูยาง ชุมนกุดปลาขาว ชุมชนวัดวารินทราราม รวม 250 หลังคาเรือน

    

   

 

วันที่ 11 ตุลาคม 2562

ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนลงพื้นที่วันที่สอง

   

นายกสภาวิศวกรลงพื้นที่หมู่บ้านราชธานีอโศก ต.บุ่งไหม และชุมชนท่าบ่งมั่ง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

    

    

เลขาธิการสภาวิศวกรพร้อมทีมวิศวกรอาสา ลงพื้นที่เทศบาล 74 ตำบลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

   


วันที่ : 25 ก.ย. 2019