สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

ประกาศสภาวิศวกร เลขที่ 109/2562 เรื่อง "การประกวดราคาจัดหาการจ้างเหมารื้อถอนอาคารเดิมและก่อสร้างรั้วชั่วคราวโดยรอบบริเวณที่ดิน ที่ก่อสร้างอาคารที่ทำการสภาวิศวกร”

ประกาศสภาวิศวกร เลขที่ 109/2562 เรื่อง การประกวดราคาจัดหาการจ้างเหมารื้อถอนอาคารเดิมและก่อสร้างรั้วชั่วคราวโดยรอบบริเวณที่ดิน ที่ก่อสร้างอาคารที่ทำการสภาวิศวกร

สภาวิศวกร  มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดหาการจ้างเหมารื้อถอนอาคารเดิมและก่อสร้างรั้วชั่วคราวโดยรอบบริเวณที่ดินที่ก่อสร้างอาคารที่ทำการสภาวิศวกร  โดยมีคุณลักษณะเฉพาะตามข้อกำหนดขอบเขตของงาน (Term Of Reference : TOR) แนบท้าย

ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาได้ที่สำนักงานสภาวิศวกร  หรือเข้าดูรายละเอียดได้ที่ www.coe.or.th  ระหว่างวันที่  19  สิงหาคม  2562   ถึงวันที่  26  สิงหาคม  2562  ผู้มีความประสงค์สามารถเข้าดูสถานที่และชี้แจงขอบเขตของงานว่าจ้างเหมารื้อถอนอาคารเดิมและก่อสร้างรั้วชั่วคราวโดยรอบบริเวณที่ดินที่ก่อสร้างอาคารที่ทำการสภาวิศวกรในวันที่ 27 สิงหาคม 2562   เวลา 09.00 – 12.00 น.  ทั้งนี้      ให้แจ้งความประสงค์มายังสภาวิศวกรภายในวันที่ 26 สิงหาคม 2562 (ก่อนเวลา 17.00 น.) ผ่านช่องทาง www.coe.or.th  หรือสำนักงานสภาวิศวกร

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์หมายเลข 1303 ต่อ 1400 , 1402, 1301        ในวันทำการ

 

ลงทะเบียนเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร


วันที่ : 19 ส.ค. 2019

ข่าวอื่นๆ 5 ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวทั้งหมด >>
สภาวิศวกร