สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

การประกวดราคาจัดหาผู้รับจ้าง “จัดทำโครงการประชาสัมพันธ์สภาวิศวกรทางสื่อ ประจำปี ๒๕๖๒”

สภาวิศวกรมีความประสงค์จะประกวดราคาจัดหาผู้รับจ้าง“จัดทำโครงการประชาสัมพันธ์สภาวิศวกรทางสื่อประจำปี ๒๕๖๒” โดยมีคุณลักษณะเฉพาะโครงการประชาสัมพันธ์สภาวิศวกรทางสื่อ ประจำปี ๒๕๖๒

 

กำหนดยื่นซองประกวดราคาในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. ณ สำนักงานสภาวิศวกร ตั้งอยู่เลขที่ ๔๘๗/๑ ซอยรามคำแหง ๓๙ (เทพลีลา ๑) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ และกำหนดเปิดซองประกวดราคาในวันเดียวกัน ตั้งแต่เวลา  ๑๓.๐๐ น.  เป็นต้นไป

 

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาได้ที่สำนักงานสภาวิศวกรหรือเข้าดูข้อมูลได้ที่ www.coe.or.th  ระหว่างวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒  ถึงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๑๓๐๓ ต่อ ๑๔๐๒  ในวันทำการ


วันที่ : 02 ก.ค. 2019

ข่าวอื่นๆ 5 ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวทั้งหมด >>
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร