สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

การประกวดราคาจัดซื้อเครื่อง Controller WiFi และ Access point

          สภาวิศวกรมีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้อเครื่อง Controller WiFi  และ Access point  โดยมีคุณลักษณะเฉพาะของเครื่อง Controller WiFi และ Access point 

          กำหนดยื่นซองประกวดราคาในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. ณ สำนักงานสภาวิศวกร ๔๘๗/๑  ซอยรามคำแหง ๓๙ (เทพลีลา ๑) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ และกำหนดเปิดซองประกวดราคาในวันเดียว ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาได้ที่สำนักงานสภาวิศวกรหรือเข้าดูข้อมูลได้ที่ www.coe.or.th  ระหว่างวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๑๓๐๓ ต่อ ๑๔๐๒  ในวันทำการ


วันที่ : 21 มิ.ย. 2019

ข่าวอื่นๆ 5 ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวทั้งหมด >>
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร