สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

ประกาศสภาวิศวกร เรื่อง โครงการประกวดตราสัญลักษณ์เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี สภาวิศวกร

สภาวิศวกร มีความประสงค์จะคัดเลือกผู้ออกแบบโครงการตราสัญลักษณ์เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี
สภาวิศวกร โดยวิธีประกวดแบบ โดยมีคุณลักษณะเฉพาะตามข้อกำหนดขอบเขตของงาน (Term Of
Reference : TOR) แนบท้ายนี้

 

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่วันนี้ - 15 กรกฎาคม 2562
และติดตามผลการตัดสินทาง www.coe.or.th

 

โลโก้สภาวิศวกร

Download Logo ไฟล์ ai

 

หมายเหตุ

1. หากไม่มีผลงานชิ้นใดผ่านเกณฑ์การตัดสินจากสภาวิศวกรจะไม่มีการประกาศผู้รับรางวัล

2. สภาวิศวกรจะไม่ส่งคืนผลงานให้ผู้เข้าร่วมการประกวด


วันที่ : 14 มิ.ย. 2019

ข่าวอื่นๆ 5 ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวทั้งหมด >>
สภาวิศวกร