สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

ประกาศผล จัดหาผู้รับจ้าง “ที่ปรึกษาบริหารโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสภาวิศวกร (Project Management Consultant : PMC) ระยะที่ ๒”

ตามประกาศสภาวิศวกร  เลขที่  ๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒  เรื่อง  การประกวดราคาจัดหาผู้รับจ้าง “ที่ปรึกษาบริหารโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสภาวิศวกร (Project Management Consultant : PMC)  ระยะที่ ๒”  

                        สภาวิศวกรได้คัดเลือก  บริษัท ฟิวเจอร์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด  เป็นผู้รับจ้าง  “ที่ปรึกษาบริหารโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสภาวิศวกร  (Project Management Consultant : PMC)  ระยะที่ ๒”


วันที่ : 18 ก.พ. 2019

ข่าวอื่นๆ 5 ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวทั้งหมด >>
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร