สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

ประกาศผลการตัดสินผู้ชนะการประกวดแบบโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสภาวิศวกร (ขั้นตอนที่ 2 การประกวดแบบสถาปัตยกรรม)

ตามที่สภาวิศวกรได้มีประกาศสภาวิศวกร ที่ 3/2562 เรื่อง การคัดเลือกผู้ออกแบบโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสภาวิศวกร โดยวิธีประกวดแบบ ฉบับลงวันที่ 29 มกราคม 2562 และขอบเขตของงาน (Term of Reference: TOR) การจัดประกวดแบบโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสภาวิศวกร โดยคณะทำงานตัดสินประกวดแบบโครงการก่อสร้างที่ทำการสภาวิศวกรได้คัดเลือกแบบของผู้เข้าประกวด ขั้นตอนที่ 1 การประกวดแนวความคิด (Conceptual Design) เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนที่ 2 การประกวดแบบสถาปัตยกรรม จำนวน 5 ราย โดยคณะทำงานตัดสินฯ ได้เชิญผู้เข้าประกวดแบบในขั้นตอนที่ 2 จำนวน 5 ราย เข้าชี้แจงรายละเอียดของแบบ เพื่อประกอบการพิจารณาตัดสิน เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องบอลรูมฟอร์เย่ ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ นั้น

บัดนี้ สภาวิศวกร โดยคณะทำงานตัดสินประกวดแบบโครงการก่อสร้างที่ทำการสภาวิศวกรได้พิจารณาเสร็จสิ้นแล้ว โดยผู้ชนะการประกวดแบบโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสภาวิศวกร (ขั้นตอนที่ 2 การประกวดแบบสถาปัตยกรรม) คือ แบบผลงานของนายอติวิชญ์ กุลงามเนตร

 


วันที่ : 17 พ.ค. 2019

ข่าวอื่นๆ 5 ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวทั้งหมด >>
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร