สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

แจ้งเลื่อนการอบรมและทดสอบความพร้อม ครั้งที่ 15/2562 จากวันที่ 3 มิถุนายน 2562 เป็นวันที่ 10 มิถุนายน 2562

สภาวิศวกรขอแจ้งเลื่อนการอบรมและทดสอบความพร้อม ครั้งที่ 15/2562 จากวันที่ 3 มิถุนายน 2562 เป็นวันที่ 10 มิถุนายน 2562 ณ ห้องเทพลีลาบอลรูม ชั้น 6 โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพฯ

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ


วันที่ : 15 พ.ค. 2019

ข่าวอื่นๆ 5 ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวทั้งหมด >>
สภาวิศวกร