สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

เปิดตัวทีมบริหารสภาวิศวกร ชุดใหม่สมัยที่ 7 : โดย 77 ข่าวเด็ด

นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ เป็นนายกสภาวิศวกร นำทีมเปิดตัวผู้บริหารสภาวิศวกร ชุดใหม่สมัยที่ 7 ประกาศพร้อมเดินหน้าปฏิรูปวิศวกรไทย 

 

สภาวิศวกร เป็นสภาวิชาชีพ จัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ. วิศวกร พ.ศ. 2542 ได้คัดเลือกและแต่งตั้ง คณะกรรมการบริหารงานสภาวิศวกรชุดใหม่ สมัยที่ 7 (2562-2565)นำโดยนายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ เป็นนายกสภาวิศวกร และคณะกรรมการคนใหม่ในตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้ ดร.ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์ ดำรงตำแหน่ง อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 1, รศ.สฤทธิ์เดช พัฒนเศรษฐพงษ์ ดำรงตำแหน่ง อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 2, ดร.ประเสริฐ ตปนียางกูร ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการสภาวิศวกร, นายกิตติพงษ์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ ดำรงตำแหน่ง เหรัญญิกสภาวิศวกร, ผศ.ยุทธนา มหัจฉริยวงศ์ ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการสภาวิศวกร, รศ.ดร.สุธา ขาวเธียร ดำรงตำแหน่ง รองเหรัญญิกสภาวิศวกร

 

พร้อมกันนี้ นายสุวัชชวีร์ ประกาศพร้อมเดินหน้าปฏิรูปวิศวกรไทย ร่วมทำงานกับสมาคมวิชาชีพ สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ส่งเสริมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมให้เจริญก้าวหน้า เพื่อพัฒนาประเทศ และสร้างศักยภาพในการแข่งขันตลาดการค้าบริหารวิชาชีพระดับนานาชาติ หลังทำพิธีกราบสักการะไหว้พระวิษณุกรรม ณ ที่ทำการสภาวิศวกร เมื่อเร็วๆ นี้

 

ดูข่าวต้นฉบับ

https://www.77kaoded.com/content/444327


วันที่ : 20 เม.ย. 2019

ข่าวอื่นๆ 5 ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวทั้งหมด >>
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร