สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

“สุชัชวีร์” ลั่นเดินหน้าปฏิรูปวิศวกรไทย ดันคนรุ่นใหม่เป็นหัวหอกยกระดับประเทศ : โดย ไทยรัฐ

“สุชัชวีร์” ลั่นเดินหน้าปฏิรูปวิศวกรไทย ดันคนรุ่นใหม่เป็นหัวหอกยกระดับประเทศ

 

โดย ไทยรัฐฉบับพิมพ์20 เม.ย. 2562 10:16 น.

 


จี้ทบทวนเพิ่มค่าตอบแทน

 

ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เปิดเผยถึงนโยบายการพัฒนาวิศวกร ภายหลังการรับตำแหน่งนายกสภาวิศวกร สมัยที่ 7 พร้อมเปิดตัวคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่า สภาวิศวกรในโอกาสครบรอบ 20 ปี ขอประกาศวาระปฏิรูปวิศวกรไทย โดยมุ่งมั่นที่จะยกระดับวิศวกรไทยให้สามารถแข่งขันได้ในระดับโลก เพื่อที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน สังคมและประเทศ ปัจจุบันวิศวกรไทยมีจำนวนประมาณ 300,000 คน ส่วนใหญ่เป็นวิศวกรรุ่นใหม่จะเป็นหัวหอกในการแข่งขันกับต่างประเทศ ให้เราสามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยสภาวิศวกรชุดนี้มีวิสัยทัศน์คือ จะส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในการยกระดับศักยภาพของวิศวกรไทย ร่วมมือกับมหาวิทยาลัย ในการพัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของโลกได้ทัน มีความหลากหลายและบูรณาการ

 

นายกสภาวิศวกรกล่าวต่อว่า ประการที่สอง สภาวิศวกรจะทำหน้าที่ดูแลให้บริการด้านวิชาการเพื่อให้คำตอบแก่ประชาชน เช่น ปัญหาฝุ่นพิษ 2.5 เกิดขึ้นอย่างไรในกรุงเทพฯ และภาคเหนือ ปัญหาการโทรคมนาคม ปัญหาการจราจร ปัญหาน้ำท่วม เป็นต้น ประการที่สาม จะเป็นที่พึ่งและให้ข้อเสนอแนะรัฐบาลในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการยกระดับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อทำให้ประเทศไทยแข่งขันได้ ประการที่สี่ ให้ความเชื่อมั่นกับสังคมว่า วิศวกรที่ทำหน้าที่ต่างๆอยู่ในขณะนี้เป็นวิศวกรที่มีคุณภาพเป็นคนเก่ง คนดี มีจรรยาบรรณ เชื่อถือได้

 

 

ต่อข้อถามจำนวนวิศวกร 3 แสนคนดังกล่าวมีความเพียงพอต่อจำนวนประชาชนหรือไม่ ศ.ดร.สุชัชวีร์ กล่าวว่า อัตราส่วนจำนวนวิศวกรเทียบกับจำนวนประชาชนถือว่ายังน้อยมาก เมื่อเทียบอัตราส่วนวิศวกรในประเทศญี่ปุ่น สิงคโปร์ เกาหลีใต้ ดังนั้น อาชีพวิศวกรในปัจจุบันยังมีความต้องการอีกมาก แต่น่าเสียดายที่คนรุ่นใหม่ อาจจะไม่สนใจเรียนน้อยลง จึงอยากให้เข้ามาเรียนกันมากๆ สำหรับสาเหตุที่ทำให้คนรุ่นใหม่มีแนวโน้มสนใจอาชีพวิศวกรน้อยลง เนื่องจากปัญหาเรื่องค่าตอบแทนน้อยเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ทั้งที่เป็นงานหนักและเรียนรู้ตลอดเวลา โดยวิศวกรจบใหม่มีเงินเดือนเริ่มต้นประมาณ 15,000 บาท ขณะที่ประเทศญี่ปุ่นและจีน มีเงินเดือนเริ่มต้นที่หลักแสนบาท ดังนั้น สังคมไทยควรทบทวนเรื่องค่าตอบแทนอาชีพวิศวกรไทยให้เหมาะสมมากขึ้น โดยเป็นหน้าที่ของสภาวิศวกรที่จะสร้างวิศวกรที่มีคุณภาพ ขณะเดียวกันเราก็ประสบปัญหาคุณภาพวิศวกรด้วยซึ่งขอยืนยันว่าคณะวิศวกรของประเทศไทยมีคุณภาพดีทุกคณะ แต่เราจะหยุดพัฒนาตนเองไม่ได้ หากหยุดเมื่อใดก็จะล้าหลังประเทศอื่น.

 

ดูข่าวต้นฉบับ

https://www.thairath.co.th/content/1548481


วันที่ : 20 เม.ย. 2019

ข่าวอื่นๆ 5 ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวทั้งหมด >>
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร