สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบการประกวดแบบโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสภาวิศวกร ขั้นตอนที่ 1 การประกวดแนวความคิด (Conceptual Design) เพื่อเข้าสู่การประกวดแบบสถาปัตยกรรม ขั้นตอนที่ 2

ตามที่สภาวิศวกรได้มีประกาศสภาวิศวกร ที่ 3/2562 เรื่อง การคัดเลือกผู้ออกแบบโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสภาวิศวกร โดยวิธีประกวดแบบ ฉบับลงวันที่ 29 มกราคม 2562 นั้น

 

บัดนี้ สภาวิศวกร โดยคณะทำงานตัดสินประกวดแบบโครงการก่อสร้างที่ทำการสภาวิศวกร ได้คัดเลือกแบบของผู้เข้าประกวด ขั้นตอนที่ 1 การประกวดแนวความคิด (Conceptual Design) เพื่อเข้าสู่การประกวดแบบสถาปัตยกรรม ขั้นตอนที่ 2 จำนวน 5 ผลงาน ดังนี้

1.       แบบผลงานร่วมของนายสรัณ ไชยสุต นายปรัชญา วนากุล และนายศิระ ชัยจิตวณิชกุล

2.       แบบผลงานร่วมของนายวุฒินันท์ พจน์ชัยกุล นายศรีศักดิ์ พัฒนวศิน และนายยรรยง จุนวีระนงค์

3.       แบบผลงานของนายอติวิชญ์ กุลงามเนตร

4.       แบบผลงานของบริษัท ฟินิชชิ่งทัช ดีไซน์ สตูดิโอ จำกัด

5.      แบบผลงานของบริษัท โอเรียนทัล สตูดิโอ จำกัด

หมายเหตุ การประกาศรายชื่อไม่ได้เรียงตามลำดับคะแนน

 

แจ้งการเปลี่ยนแปลงกำหนดการรับฟังคำชี้แจง

สภาวิศวกรขอใช้สิทธิแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดการประกวดแบบโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสภาวิศวกร ขั้นตอนที่ 2 การประกวดแบบสถาปัตยกรรม จากกำหนดการเดิมในวันพุธที่ 20 มีนาคม 2562 เป็น วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรม เอส ซีปาร์ค กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีรายชื่อผ่านเข้ารอบการประกวดแบบดังกล่าว เข้ารับฟังคำชี้แจงรายละเอียดตามกำหนดวัน เวลา และสถานที่ ตามที่สภาวิศวกรได้แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการข้างต้นต่อไป


วันที่ : 15 มี.ค. 2019

ข่าวอื่นๆ 5 ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวทั้งหมด >>
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร